READING

Không gian triển lãm TOP25+ Designed by VietNam 20...

Không gian triển lãm TOP25+ Designed by VietNam 2023 / HMLarchitecture

Không gian triển lãm TOP25+ cuộc thi Designed by VietNam có tên “CHẤM” trong khuôn khổ Tuần lễ Thiết kế Việt Nam – VietNam Design Week 2023, do HMLarchitecture thiết kế.

Thời gian: 23-29/9/2023
Địa điểm: Nhà Tiền Đường Thái Học, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội

Cuộc thi Designed by VietNam lần thứ tư trong khuôn khổ Tuần lễ Thiết kế Việt Nam – VietNam Design Week 2023 có chủ đề “THIẾT KẾ TỪ NHỮNG HẠN CHẾ” (Embracing Constraints) ở 05 lĩnh vực: Thiết kế Truyền thông (Communication design), Thiết kế Đồ nội thất (Living design), Thiết kế Vật dụng và trang trí (Decor & Object design), Thiết kế Trang phục (Clothing design), Thiết kế công cộng (Public design) và nhánh đề bài “Thiết kế nhà vệ sinh công cộng bên Hồ Gươm”.


RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.