Home Workspace Design Concepts

“Work From Home” (Làm việc tại nhà) là một trong hai cụm từ được chia sẻ nhiều nhất những ngày này, bên cạnh “social distancing” (cách ly xã hội).

Với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến căng thẳng, rất nhiều công ty trên khắp Việt Nam đã cho phép nhân viên làm việc tại nhà, vừa để đảm bảo sự an toàn cho nhân viên, vừa thực hành cách ly xã hội một cách hiệu quả.

Khi làm việc tại nhà, bạn phải nhận ra khi nào thì bắt đầu làm việc, làm việc ở đâu, và làm thế nào để tạo ra ranh giới giữa cuộc sống công việc và cuộc sống cá nhân. Ví dụ đơn giản như bạn làm việc trên giường ngủ là chắc chắn không ổn, vì khu vực đó thói quen của bạn vốn dành cho việc nghỉ ngơi, không thích hợp để tạo ra động lực làm việc. Ngoài ra, các yếu tố khác như thiết bị văn phòng, xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp, tiến triển của dự án… cũng đều quan trọng không kém với người làm việc từ xa.

Thiết lập cho mình một không gian làm việc tại nhà (Home Workspace) là “sự kiện-from-home” mà Interior Vietnam muốn tạo ra để các nhà thiết kế cùng tham gia chia sẻ [online] kinh nghiệm, ý tưởng để mọi người tham khảo, thực hành hiệu quả trong thời gian ứng phó với COVID-19.


RELATED POST

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.