READING

Hội thảo trực tuyến “Chứng nhận PEFC với ngành nội...

Hội thảo trực tuyến “Chứng nhận PEFC với ngành nội thất”

Hội thảo trực tuyến “Chứng nhận PEFC với ngành nội thất” do Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (VFCO) – Tổng cục Lâm nghiệp, phối hợp với Chương trình chứng chỉ rừng quốc tế PEFC tổ chức vào ngày 15/9/2021, lúc 15:00 – 16:00 ICT (tương ứng 22:00 – 23:00 giờ VN), trên ứng dụng Zoom phát trực tiếp toàn cầu.

Hội thảo nhằm thảo luận về vấn đề tìm nguồn cung ứng nguyên liệu có trách nhiệm, bền vững cho lĩnh vực đóng đồ nội thất. Tham gia sự kiện là 04 diễn giả được PEFC mới nhằm để chia sẻ quan điểm, và thảo luận về những thách thức và cơ hội đối với tính bền vững trong lĩnh vực nội thất.

Các diễn giả đại diện cho bốn nhóm đối tượng:

  • Thanh niên/Người tiêu dùng: Cô Alina Lehikoinen, Chủ tịch – Hiệp hội Sinh viên Lâm nghiệp Quốc tế.
  • Công nghiệp/Nhà sản xuất: Ông Nicolaas K. de Lange, Tổng thư ký – Hội đồng Công nghiệp Nội thất ASEAN.
  • Phía đơn vị Chứng chỉ Rừng: Ông Alun Watkins, Giám đốc Điều hành – PEFC Vương quốc Anh và Chủ tịch Chương trình phát triển Bền vững Ngành Nội thất.
  • Nhà bán lẻ đồ nội thất: Ông Christian Farat, Giám đốc quản lý chất lượng môi trường – Tập đoàn Fournier Group.

Hội thảo được điều hành bởi Michael Tatarski, một nhà báo chuyên viết về các vấn đề liên quan tới quản lý rừng bền vững ở Đông Nam Á.

Đăng ký tham dự: https://treee.es/PEFC-furniturewebinar

Video phát động chiến dịch nâng cao nhận thức toàn cầu nhằm hỗ trợ các thành viên trong chuỗi cung cứng và nguồn cung ứng đồ nội thất có trách nhiệm:


Your email address will not be published. Required fields are marked *

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.